39SQC/R/P AiroStar z odzyskiem energii

Urządzenia te, są przeznaczone do dostarczania powietrza świeżego do każdego typu budynku. Efektywny wymiennik ciepła odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego, wstępnie je ogrzewa w zimie oraz schładza gorące powietrze w lecie, przyczyniając się do imponujących oszczędności energii.

Trzy wersje w dziewięciu wielkościach przepływu powietrza od 0,2 do 5 m3/s (700 do 18000 m3/h). Urządzenia są przeznaczone do dostarczania świeżego powietrza do każdego rodzaju budynków. Skuteczny wymiennik ciepła powietrze-powietrze odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego, wstępnie podgrzewa zimne powietrze w zimie i wstępnie schładza gorące powietrze w lecie w wyniku dając ogromne oszczędności energii. Wysoka wydajność jednostek z płytowym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła (model C) lub obrotowym wymiennikiem ciepła (model R) ze sprawnością wymiany ciepła do 85%.

Rodzaje jednostek z odzyskiem ciepła:
– jednostka nawiewno – wywiewna z wymiennikiem krzyżowym (39SQC) o zakresie przepływów740 – 12500 m3/h
– jednostka nawiewno – wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepła (39SQR) o zakresie przepływów 1550 – 18000 m3/h
– jednostka nawiewno – wywiewna z wysokosprawnym przeciwprądowym płytowym wymiennikiem ciepła (39SQP) o zakresie przepływów 740 – 3150 m3/h

Specyfikacja produktu
Pobierz specyfikację