Pakiet usługowy POGOTOWIE INTERWENCYJNE

24 godzinny serwis w przypadku awarii Korzyści dla Państwa: Ograniczenie czasu i kosztów przestoju urządzeń z powodu awarii Ograniczenie niezadowolenia użytkowników spowodowanego awarią Niższy koszt napraw, więcej możliwości w ramach tego samego budżetu Pakiet Pogotowie Interwencyjne jest ściśle zwiany z Umowa Serwisową. Polega na zapewnieniu 24 godzinnego serwisu w przypadku awarii. Do zadań Pogotowia Interwencyjnego należy odnalezienie usterki na miejscu oraz natychmiastowe jej usuniecie, o ile jest to możliwe. Wymierna korzyścią jest tu określony i sprecyzowany umową czas reakcji serwisu – tj. czas podjęcia interwencji od chwili zgłoszenia usterki.

Dzięki pakietowi Pogotowie Interwencyjne wynagrodzenie i koszty dojazdu naliczane zgodnie z umową serwisową. Warunkiem korzystania z pakietu jest zawarcie umowy serwisowej na co najmniej dwa przeglądy okresowe rocznie.