Pakiet usługowy MONITORING

Zdalna kontrola dzięki centralnemu Systemowi Monitoringu Carrier Korzyści dla Państwa: Oszczędność na kosztach dojazdu serwisu i czasie pracy Zmniejszenie kosztów niespodziewanych awarii poprzez zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń Zwiększenie wydajności Państwa instalacji chłodniczej Wsparcie dla obsługi technicznej obiektu/ zakładu Monitoring to pakiet usługowy w którym parametry pracy urządzeń podlegają regularnej, zdalnej kontroli dzięki centralnemu Systemowi Monitoringu Carrier W przypadku pojawienia się nieprawidłowości w pracy instalacji, dziki 24 godzinnemu zdalnemu nadzorowi sytuacja o usterce jest natychmiast sygnalizowana , co pozwala obsłudze technicznej obiektu i serwisowi na szybki wzajemny kontakt, diagnozę usterki oraz podjecie decyzji lub kroków naprawczych Monitoring eliminuje konieczność szeregu interwencji awaryjnych z przyjazdem serwisu, co znacząco zmniejsza koszty związane z pojawiającymi się stanami awaryjnymi instalacji. Dane z monitoringu poddawane są analizie i na ich podstawie doradzamy Państwu jak można polepszyć wydajność Państwa instalacji. Kontrole prowadzone przez monitoring stanowią pomoc dla obsługi technicznej obiektu odciążając ją w szeregu bieżących czynności eksploatacyjnych. W przypadku zawarcia umowy serwisowej na minimum dwa przeglądy okresowe w roku modem telefoniczny TELINK, jego instalację i konfigurację zapewnia Carrier i nie ma potrzeby jego zakupu. Wolną linię telefoniczną wraz z okablowaniem niezbędnym do korzystania z tej usługi zapewnia użytkownik/zleceniodawca.