Pakiet usługowy KONTROLA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Serwis Carrier posiada uprawnienia i narzędzia do wykonywania wymaganych przez prawo budowlane audytów i kontroli. Korzyści dla Państwa: Bezpieczeństwo wynikające ze spełnienia wymagań prawa Oszczędność budżetu przeznaczonego na serwis i obsługę Zgodnie z Art. 62 pkt. 1.6 Prawa Budowlanego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemie klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej

niż 12 kW. Serwis Carrier posiada uprawnienia i narzędzia do wykonywania wymaganych przez prawo budowlane audytów i kontroli. Istnieje możliwość skorzystania z tych uprawnień i narzędzi

podczas

Przeglądu Okresowego, dzięki czemu oszczędzacie Państwo na kosztach dojazdu serwisu, oszczędzacie Państwo czas potrzebny na poszukiwanie uprawnionego wykonawcy audytów a Państwa
instalacja spełnia wymagania przewidziane prawem.