Pakiet Usługowy KONSERWACJA

Pakiet usługowy oparty na wykonywaniu przez serwis Carrier przeglądów okresowych urządzeń wymaganych w DTR Korzyści dla Państwa: Oszczędność energii elektrycznej Zmniejszenie prawdopodobieństwa i częstotliwości awarii Oszczędność w budżecie na serwis Zwiększenie żywotności urządzeń Zwiększenie wygody użytkownika Zachowanie ważnej gwarancji technicznej Konserwacja to pakiet usługowy oparty na wykonywaniu przez serwis Carrier przeglądów okresowych urządzeń wymaganych w DTR Producenta. Dzięki właściwie prowadzonym świadczeniom konserwacyjnym eliminujemy sytuacje gdzie niekontrolowane lub zbyt rzadko kontrolowane elementy np. sprężarki pobierają więcej energii elektrycznej. Regularnie prowadzone kontrole umożliwiają zauważenie pojawiających się usterek a obustronnie uzgodnione ryczałtowe, przewidywalne , określone umową stawki pozwalają zaplanować budżet na obsługę techniczną instalacji. Prace wykonywane są zgodnie z zaleceniami producenta co zwiększa żywotność urządzeń. Dedykowany serwisant pamięta o kolejnych terminach przeglądów odciążając Państwa od pamiętania o tym obowiązki i troski o dostępność
UDT oraz kontroli szczelności urządzeń zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (WE) Nr 842/2006 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych ( tzw. Rozporządzenie F-gazowe) co stanowi wobec obowiązku prowadzenia tych kontroli przez użytkownika możliwość zaoszczędzenia kosztów przy zachowaniu spełnienia wymagań przepisów prawa. Wszelkie prace są protokołowane, na życzenia jest zakładana i prowadzona osobna książka serwisowa instalacji chłodniczej. Wymienione korzyści wchodzą w życie po zawarciu Umowy Serwisowej z Carrier Polska Sp. z o.o.