Oszczędności energii

Kompleksowe rozwiązania systemowe zorientowane na poprawę efektywności energetycznej systemów HVAC Zasobniki lodu Zasobniki lodu służą do magazynowania energii chłodu w okresach najtańszych taryf poboru energii elektrycznej w okresie doby oraz zużycie jej w okresach szczytu cenowego energii elektrycznej. Opracowanie koncepcji instalacji wraz

z doborem wielkości zbiorników lodu współpracujących z agregatami chłodniczymi z szerokiej serii wyrobów firmy Carrier wynikających z dobowego profilu zużycia energii chłodu są podstawą opracowania konsultacyjnego. Firma CARRIER oferuje uczestnictwo w fazie analiz doradczych lub wykonawstwa instalacji w systemie „ pod klucz” Systemy free-cooling ( schładzanie swobodne ) Wykorzystanie niskiej temperatury powietrza zewnętrznego w procesie wytwarzania wody chłodniczej dla celów technologicznych lub klimatyzacyjnych, jest jedną z technologii chłodniczych charakteryzujących się wysoką energooszczędnością. Firma Carrier proponuje najnowsze rozwiązania w zakresie systemów schładzania swobodnego całkowicie ekologicznych bez użycia cieczy niskokrzepnących w systemie „ pod klucz”. Pomiary efektywności energetycznej sprężarkowych urządzeń chłodniczych Analiza efektywności energetycznej eksploatowanych urządzeń chłodniczych jest jedną z podstawowych działań każdego użytkownika w trosce o optymalizację kosztów zużycia energii elektrycznej. Nowoczesne, bezinwazyjne dla systemu chłodniczego, oparte na zaawansowanej technologii cyfrowej systemy kontrolne mogą być podstawą dla wielu analiz technicznych oraz finansowych. Mogą także umożliwić analizę przyczyn wadliwej pracy urządzeń chłodniczych sprężarkowych każdego typu tak w cyklu chłodzenia jak i pompy ciepła. Zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego Art. 62 pkt. 6 okresowe co 5 lat wykonywanie takich analizy jest wymogiem prawnym. Firma

Carrier oferuje fachowe, z użyciem odpowiedniego osprzętu, przeprowadzanie niniejszych analiz dla wszystkich sprężarkowych urządzeń chłodniczych niezależnie od użytego czynnika chłodniczego.